Systemy zasilania

Doskonalenie rozwiązań oraz oczekiwania klientów dyktują nieustanny rozwój produktów. Jednym z istotnych elementów oprawy oświetleniowej jest system zasilania, który składa się z układów pełniących dedykowane funkcje mające odzwierciedlenie w bardzo dobrych parametrach oferowanych produktów. Realizowane prace badawcze i testy nowych rozwiązań w rzeczywistych warunkach eksploatacji pozwalają we własnym zakresie projektować i produkować komponenty systemu zasilania. Mając na uwadze bezpieczeństwo systemowe, długą użyteczność techniczną i pełne wsparcie gwarancyjne oraz pogwarancyjne całość produkcji powstaje w Polsce przy ciągłym nadzorze kadry naukowej.

kontakt

BioSolution Sp. z o.o. | BIURO

Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa

powered by Quantron

BioSolution Sp. z o.o. | SERWIS

Kolejowa 19
01-217 Warszawa

NIP: 5222961530
REGON: 142578826
KRS: 0000365490
GIOS: E0017382WZ

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Wartość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego
885.400,00 zł