Warning: Missing argument 2 for _x(), called in /home/biosol/domains/biosolution.pl/public_html/wp-content/themes/verko-child/functions.php on line 17 and defined in /home/biosol/domains/biosolution.pl/public_html/wp-includes/l10n.php on line 264

Warning: Missing argument 2 for _x(), called in /home/biosol/domains/biosolution.pl/public_html/wp-content/themes/verko-child/functions.php on line 18 and defined in /home/biosol/domains/biosolution.pl/public_html/wp-includes/l10n.php on line 264

Warning: Missing argument 2 for _x(), called in /home/biosol/domains/biosolution.pl/public_html/wp-content/themes/verko-child/functions.php on line 19 and defined in /home/biosol/domains/biosolution.pl/public_html/wp-includes/l10n.php on line 264

Warning: Missing argument 2 for _x(), called in /home/biosol/domains/biosolution.pl/public_html/wp-content/themes/verko-child/functions.php on line 20 and defined in /home/biosol/domains/biosolution.pl/public_html/wp-includes/l10n.php on line 264

Warning: Missing argument 2 for _x(), called in /home/biosol/domains/biosolution.pl/public_html/wp-content/themes/verko-child/functions.php on line 21 and defined in /home/biosol/domains/biosolution.pl/public_html/wp-includes/l10n.php on line 264
BioSolution.pl

BioSolution – światło przyszłości

Oszczędne, ekologiczne, bezobsługowe oświetlenie LED

BioSolution – światło przyszłości

Oszczędne, ekologiczne, bezobsługowe oświetlenie LED

BioSolution – światło przyszłości

Oszczędne, ekologiczne, bezobsługowe oświetlenie LED

O nas

BioSolution Sp. z o.o. powstała w 2010 roku i od początku swojej działalności specjalizuje się w projektowaniu i produkcji oświetlenia w technologii LED. Podstawowy obszar działalności ukierunkowany jest na stosowanie nowych technologii w projektowaniu i budowie wydajnego i niezawodnego oświetlenia. Wszystkie oferowane przez nas rozwiązania projektowane są w Polsce. Każde nasze rozwiązanie poddawane jest wielu testom i badaniom a następnie certyfikacji, co daje naszym Klientom gwarancję bezpieczeństwa systemowego. Dołożyliśmy starań aby każdy detal opracowany został z należytą starannością dbałością o funkcjonalność, użyteczność i niezawodność. Poza własnymi rozwiązaniami konstrukcji mechanicznej opraw i optymalnego systemu chłodzenia elementów półprzewodnikowych opracowujemy własne rozwiązania układów elektronicznych, sterowania i zarządzania oświetleniem. Wszystkie podejmowane przez nas działania zapewniają nam uzyskanie przewagi konkurencyjnej na szybko rozwijającym się i konkurencyjnym rynku oświetlenia LED.

W naszych produktach wykorzystujemy diody mocy (High Power LED), które zrewolucjonizowały przemysł oświetleniowy. Dzięki zastosowanej technologii oraz odpowiednim doborze podwykonawców i dostawców budujemy produkty oświetleniowe niezawodne i wysokiej jakości. Nasze produkty charakteryzują się innowacyjnym sposobem chłodzenia elementów półprzewodnikowych (modułów z diodami LED), który pozwala zapewnić optymalne warunki termiczne pracy a tym samym żywotność i skuteczność świetlną opraw LED.

Zastosowanie w oświetleniu efektywnych i niezawodnych źródeł światła LED umożliwiło poprawianie bilansu energetycznego a budowanie energooszczędnej infrastruktury oświetleniowej stało się realne. Oferowana przez nas gama produktów, która jest zawsze odpowiednio dobrane do infrastruktury oświetleniowej sprawia, że każda wykonana modernizacja jest ekonomicznie i technicznie uzasadniona.

Nasza aktywność nie ogranicza się do projektowania rozwiązań oświetleniowych. Świadczymy także usługi profesjonalnych analiz bieżącego stanu oświetleniowego zainstalowanego u Klienta. Podkreślamy, że dobrze wykonany audyt umożliwia optymalizację infrastruktury oświetleniowej zapewniającej niezawodne funkcjonowanie i zadowolenie Klienta.

Uzupełnieniem naszej podstawowej oferty jest projektowanie oraz produkcja wyrobów i systemów oświetleniowych według specyfikacji Klienta i jego indywidualnych oczekiwań. Jesteśmy gotowi realizować trudne zadania projektowe wymagające specjalistycznej wiedzy i dobrego zaplecza naukowo-badawczego.

Produkty

przemyslowe1
soec2
uliczne1
wewnetrzne2

Serwis i gwarancje

Gratulujemy trafnego wyboru i gwarantujemy sprawne działanie produktów używanych zgodnie z przeznaczeniem i warunkami pracy opisanymi w instrukcji obsługi i ogólnymi warunkami gwarancji (OWG).

W przypadku konieczności skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem BioSolution pod numerem telefonu +48 22 631 25 48 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej serwis@biosolution.pl.

Wszystkie zgłoszenia powinny być realizowane na formularzu zgłoszenia gwarancyjnego.

Gwarancja

Oferowana gwarancja dotyczy produktów oświetleniowych produkcji BioSolution i realizowana jest w pełnym zakresie w całym okresie gwarancji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji. BioSolution udziela gwarancji jakości oraz zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych i produkcyjnych od dnia zakupu przez okres podstawowy 24 miesiące. Indywidulane ustalenia pomiędzy kupującym a BioSolution umożliwiają wydłużenie okresu gwarancji na odrębnych warunkach zarówno, co do okresu gwarancji jak również zakresu gwarancji.

Financial-Logo-1024x328

Finansowanie

Modernizacja oświetlenia lub realizacji nowej inwestycji w oparciu o energooszczędne oświetlenie LED produkcji BioSolution charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii i kosztów eksploatacji.

Naszym klientom zapewniamy możliwość indywidualnego finansowania inwestycji w oświetlenie. Parametry finansowe oferty uwzględniają uzyskaną efektywność energetyczną i sprawność ekonomiczną a także możliwości klienta. Każde realizowane przedsięwzięcie finansowane w modelu finasowania strony trzeciej (Third-party financing – TPF) pozwala realizować spłatę z oszczędności na kosztach energii elektrycznej i kosztach eksploatacji. Oferowane rozwiązanie finansowania inwestycji nie powoduje angażowania dodatkowych środków przez klienta ani żadnych opłat wstępnych czy ukrytych kosztów pośrednich.

W oferowanym modelu biznesowy zapewniamy kompleksowe usługi eksperckie w zakresie efektywności energetycznej gwarantujące klientom oszczędności energii i zmniejszenie ponoszonych z tego tytułu kosztów. Działalność taka realizowana jest w oparciu o dwa podstawowe modele. (1) Pierwszy polega na zewnętrznym finansowaniu całości inwestycji służącej poprawie efektywności energetycznej przez stronę trzecią. (2) Drugi model polega na dzieleniu korzyści z oszczędności energii pomiędzy taką firmę zewnętrzną a podmiot, w którym tego rodzaju inwestycja jest realizowana. W ramach tego modelu zapewniamy finansowanie inwestycji, albo poprzez własny kapitał (BioSolution Financial Services Sp. z o.o.) albo poprzez kapitał zewnętrzny. Znamy swoje produkty i nasze możliwości a przez wieloletni doświadczenie potrafimy ocenić i oszacować każdy projekt. W związku z tym bierzemy na siebie również ryzyko finansowe powodzenia danego przedsięwzięcia. Nasz zysk z realizacji przedsięwzięcia skorelowany jest z zyskiem klienta i polega na oszczędności w zużyciu energii i kosztach obsługi. W czasie trwania umowy klient spłaca inwestycję z kosztami obsługi nie ponosząc przy tym żadnych kosztów związanych z utrzymaniem sprawności urządzeń będących przedmiotem umowy. Po zakończeniu umowy klient korzysta z całości oszczędności w postaci niższego rachunku za energię.

Ten model finansowania inwestycji może być szczególnie korzystny dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Nie jest wymagane zaangażowanie środków własnych lub ogranicza ich zaangażowanie. Równocześnie możliwe jest uzyskanie korzyści zarówno z tytułu realizacji inwestycji służącej poprawie efektywności energetycznej, a zatem mającej wymiar finansowy, jak i umożliwia inwestycję w infrastrukturę bez zaangażowania nowego budżetu. Ogranicza on również ryzyko finansowe inwestycji a ryzyko przeniesione jest na BioSolution.

W celu uzyskania informacji na temat audytu oświetlenia prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu +48 22 6312548 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dedykowany adres email: finansowanie@biosolution.pl

Audyt oświetlenia

Złotoryja 2

Profesjonalna analiza bieżącej sytuacji w obszarze zużycia energii przed modernizacją infrastruktury jest bardzo ważnym procesem na drodze do optymalizacji inwestycji. Nieodzownym etapem przed inwestycyjnym jest uzyskanie pełnego obrazu stanu obecnego, możliwych rozwiązań, uzyskanych efektów i kosztów działań. Na podstawie tych danych możliwe jest podjęcie odpowiedniej i właściwej decyzji.

Oferta audytu energetycznego (w tym oświetlenia) pozwoli uzyskać obszerną wiedzę w każdym z realizowanych etapów, które w skrócie opisane są poniżej.

Referencje

Wieloletnie doświadczenia w produkcji profesjonalnych opraw oświetleniowych oraz bardzo duża ilość wdrożeń sprawia, że możemy pochwalać się wieloma referencjami udzielonymi przez naszych Klientów. Wszystkie powierzone nam prace realizowane są ze szczególną starannością tak aby mogły być w przyszłości realizacjami referencyjnymi. Na naszej stronie internetowej udostępniamy wybrane referencje. Zadowolenie naszych Klientów jest jednym z głównych celów jakie przed sobą stawiamy i motywacją do dalszego rozwoju i pracą nad nowymi wdrożeniami.

Cały katalog udzielonych referencji udostępniamy na życzenie.

BioSolution Sp. z o.o.

E. Tyszkiewicza 21

01-157 Warszawa

/Biuro/

BioSolution Sp. z o.o.

Kolejowa 19

01-217 Warszawa

/Serwis/

tel. 22 631 25 48, fax. 48 22 631 25 78, e-mail: biuro@biosolution.pl

NIP 5222961530, REGON: 142578826, KRS: 0000365490, GIOS: E0017382WZ
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 885’400,00 zł