top powered by Quantron flaga UE

Światło Przyszłości

logo

Oszczędne, ekologiczne, bezobsługowe oświetlenie LED

Dowiedz się więcej

O nas

BioSolution Sp. z o.o. powstała w 2010 roku i od początku swojej działalności specjalizuje się w projektowaniu i produkcji oświetlenia w technologii LED.

BioSolution Sp. z o.o. od wielu lat prowadzi działalność w obszarze produkcji oświetlenia efektywnego energetycznie. W naszych aplikacjach wykorzystujemy diody mocy jako źródło światła przy jednoczesnym rozwijaniu systemów zasalania i sterowania oprawami oświetleniowymi a także integracji różnych urządzeń i środowisk Internetu rzeczy (IoT) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Głównymi obszarami specjalizacji Spółki są:

  • Projektowanie i produkcja opraw oświetleniowych.
  • Projektowanie i produkcja systemów zasilania opraw oświetleniowych.
  • Projektowanie i produkcja systemów komunikacyjnych (IoT)  i diagnostycznych.
  • Audyt i projektowanie.
  • Finansowanie.

Szczególny nacisk kładziemy na prowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych w obszarze naszej specjalizacji. Wyniki badań wdrażamy z satysfakcją naszych klientów, które znajdują praktyczne zastosowania służąc niezawodnie przez wiele lat.

Uzupełnieniem naszej podstawowej oferty jest projektowanie oraz produkcja wyrobów i systemów oświetleniowych według specyfikacji Klienta oraz jego indywidualnych oczekiwań. Jesteśmy gotowi realizować trudne zadania projektowe wymagające specjalistycznej wiedzy i dobrego zaplecza naukowo-badawczego.

about

Produkty

Wieloletnie doświadczenie oraz kompetencje w obszarze projektowania i produkcji oświetlenia umożliwia wdrażanie kompletnych, niezawodnych i efektywnych energetycznie rozwiązań systemów oświetlenia. Podstawowymi obszarami aktywności BioSolution jest projektowanie i produkcja następujących typów opraw oświetleniowych:

  • Opraw ulicznych.
  • Opraw przemysłowych.
  • Oprawy wewnętrzne.
  • Opraw specjalistycznych.

W naszych produktach wykorzystujemy diody mocy charakteryzujące się wysoką sprawnością, niezawodnością i długą użytecznością techniczną. Dzięki zastosowaniu własnej technologii oraz odpowiednim doborze i weryfikacji podwykonawców i dostawców komponentów budujemy profesjonalne produkty oświetleniowe. Wszystkie rozwiązania charakteryzują się innowacyjnym i skutecznym sposobem chłodzenia komponentów oprawy gwarantujących zapewnienie optymalnych warunków termicznych pracy oprawy przy jednoczesnym uzyskaniu niskiej masy. Dopełnieniem całości produktu jest autorski, sprawny energetycznie i niezawodny system zasilania, który jest otwarty na integrację oraz rozbudowę o inne komponenty, a także kompatybilność z rozwiązaniami inteligentnych rozwiązań.

Serwis i gwarancje

Gratulujemy trafnego wyboru i gwarantujemy sprawne działanie produktów używanych zgodnie z przeznaczeniem i warunkami pracy opisanymi w instrukcji obsługi i ogólnymi warunkami gwarancji (OWG).

W przypadku konieczności skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem BioSolution pod numerem telefonu +48 22 631 25 48 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej serwis@biosolution.pl.

Wszystkie zgłoszenia powinny być realizowane na formularzu zgłoszenia gwarancyjnego.

Gwarancja Oferowana gwarancja dotyczy produktów oświetleniowych produkcji BioSolution i realizowana jest w pełnym zakresie w całym okresie gwarancji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji. BioSolution udziela gwarancji jakości oraz zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych i produkcyjnych od dnia zakupu przez okres podstawowy 24 miesiące. Indywidulane ustalenia pomiędzy kupującym a BioSolution umożliwiają wydłużenie okresu gwarancji na odrębnych warunkach zarówno, co do okresu gwarancji jak również zakresu gwarancji.

Przeczytaj więcej

Fundusze UE

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Tytuł projektu:
Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej oprawy LED sterowanej bezprzewodowo w oparciu o licencjonowany zakres częstotliwości

Cele projektu:
Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R do działalności BioSolution, które umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnej oprawy oświetleniowej z zupełnie nowym, dotąd nigdzie nie spotykanym systemem sterowania.
Zaimplementowanie nowego procesu produkcyjnego ma na celu uzyskanie oszczędności i zwiększenie wydajności produkcji.

Planowane efekty:
Wprowadzenie na rynek nowego produktu zwiększy rozpoznawalność Wnioskodawcy oraz firm z nim współpracujących m.in. w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Poszerzy bazę klientów, przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i przychodów firmy, co w przyszłości zaowocuje nowymi i jeszcze lepszymi rozwiązaniami oświetleniowymi. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma szansę stać się niekwestionowanym liderem w branży oświetleniowej wyprzedzając nawet międzynarodowe rozwiązania konkurencyjne.
Bardziej ekologiczny proces zmniejszy eksploatację środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niezbędnych do produkcji opraw surowców oraz ograniczy ilość powstających odpadów.

Wartość projektu:
9 910 000, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
6 967 000,00 zł

Okres realizacji:
01.2018 – 12.2018

flaga RP logo firmy, FE i flaga UE

Audyt oświetlenia

Profesjonalna analiza bieżącej sytuacji w obszarze zużycia energii przed modernizacją infrastruktury jest bardzo ważnym procesem na drodze do optymalizacji inwestycji.

Aktywność BioSolution nie ogranicza się jedynie do projektowania i produkcji rozwiązań oświetleniowych. Świadczymy także usługi profesjonalnych analiz bieżącego stanu systemu oświetlenia zainstalowanego u Klienta. Każdorazowo podkreślamy, że dobrze wykonany audyt umożliwia optymalizację infrastruktury oświetleniowej zapewniającej niezawodne funkcjonowanie i zadowolenie Klienta oraz uzyskanie pełnej wiedzy o parametrach eksploatacji oświetlenia oraz możliwych oszczędnościach w przyszłości. Jednocześnie na etapie modernizacji możliwe jest wdrożenia różnych komplementarnych rozwiązań przynoszących wymierne korzyści.

Oferta audytu energetycznego (w tym oświetlenia) pozwoli uzyskać obszerną wiedzę w każdym z realizowanych etapów, które w skrócie opisane są poniżej.

Dowiedz się więcej

Referencje

Wieloletnie doświadczenia w produkcji profesjonalnych opraw oświetleniowych oraz bardzo duża ilość wdrożeń sprawia, że możemy pochwalać się wieloma referencjami udzielonymi przez naszych Klientów.

Wszystkie powierzone nam prace realizowane są ze szczególną starannością tak aby mogły być w przyszłości realizacjami referencyjnymi. Na naszej stronie internetowej udostępniamy wybrane referencje. Zadowolenie naszych Klientów jest jednym z głównych celów jakie przed sobą stawiamy i motywacją do dalszego rozwoju i pracą nad nowymi wdrożeniami.

Cały katalog udzielonych referencji udostępniamy na życzenie.

kontakt

BioSolution Sp. z o.o. | BIURO

Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa

powered by Quantron

BioSolution Sp. z o.o. | SERWIS

Kolejowa 19
01-217 Warszawa

NIP: 5222961530
REGON: 142578826
KRS: 0000365490
GIOS: E0017382WZ

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Wartość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego
885.400,00 zł